Xarxa de Competències Bàsiques: Treball per projectes

En aquesta web hi trobareu models de rúbrica  per avaluar els diferents nivells i matèries educatives.

 Treball realitzat pel grup AFO de l’ICE de la UB, format per un equip multidisciplinari de tècnics de Serveis Educatius, directors de centres, formadors i equip ICE,  amb el títol “Formació Permanent del professorat. Eines per acompanyar el procés d’avaluació". 

L’ARC (Aplicació de Recursos al Currículum) és un espai al servei dels mestres i del professorat per compartir propostes docents de qualitat associades a les competències bàsiques i al currículum que té les següents característiques