Servei Educatiu

Els serveis educatius del Departament d'Ensenyament són òrgans de suport a la tasca docent del professorat i, en alguns casos, d’intervenció directa amb l’alumnat o d’assessorament a les famílies, és a dir, a la comunitat educativa.

Actuen de manera integrada, per donar suport a la realització efectiva del projecte educatiu dels centres i dels projectes educatius de zona.

El Servei Educatiu d'Horta-Guinardó està format pels professionals dels equip de l'EAP (equip d'assessorament i orientació psicopedagògica, de l'ELIC (equip de llengua, interculturalitat i cohesió social) i del CRP (centre de recursos pedagògics)