ELIC

Els equips de llengua, interculturalitat i cohesió social tenen per funció:

Llengua:

Interculturalitat:

 Cohesió Social: