Els colors sonors de l'Horta

Els colors sonors de l'Horta és un projecte de treball interdisciplinari per infants d’escola bressol i parvulari (p3).
Treballant els llenguatge de forma conjunta, el projecte ens ha de permetre fer una àmplia exploració sensorial de l’entorn.
Tot aquest procés acabarà amb un concert en el que hi participaran activament els infants, les mestres i els músics professionals.