Espai LIC

Alumnat nouvingut Recursos per l'acollida i atenció a l'alumnat nou vingut des del context de la llengua, interculturalitat i cohesió social.