Espai LIC

Alumnat nouvingut Recursos per l'acollida i atenciĆ³ a l'alumnat nou vingut des del context de la llengua, interculturalitat i cohesiĆ³ social.