Diversitat i NEE a la XTEC

Diversitat i NEE a la XTEC

InformaciĆ³, materials i eines per a facilitar l'atenciĆ³ personalitzada a l'alumnat amb NEE.