National Geographic en castellà

Nova web que permet el món online de National Geographic en castellà i descobrir més informació sobre tots els continguts relatius tant a la Societat, com a tot el que té a veure amb National Geographic, des de les seves imatges fins la informació sobre docuemntals i investigacions, passant per notícies relacionades amb el seu programa de misions.