Ràdio Arc Iris

Ràdio Arc Iris

Des de l'Escola Arc Iris ens mostren l'experiència de ràdio que preten integrar el treball radiofònic a les tasques escolars ja que la ràdio és un mitjà viu que promou la comunicació, facilita la lectura i la comprensió dels textos i facilita les tasques de redacció dels nois i noies. Ràdio Arc Iris en directe, la ràdio que ajuda a tots els nois i noies de l'escola a llegir i expressar-se.