Decret de la direcció dels centres educatius públics

El Govern ha aprovat avui el Decret de la direcció dels centres educatius públics, que enforteix la figura del director atorgant-li més competències i més responsabilitats per liderar projectes educatius sòlids per als seus centres. El Decret reconeix el director com a “autoritat pública”, per la qual cosa gaudeix de la presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en les seves actuacions.