Materials de l’àmbit de tecnologies

Materials de l’àmbit de tecnologies

Aula de Recursos de Tecnologia està treballant amb un equip de docents per tal de donar suport al professorat d'aquest àmbit tecnològic.Els materials que aquí es presenten estan totalment imbricats amb el currículum de primer d'ESO.