Informar a Twitter mitjançant RSS

Informar a Twitter mitjançant RSS
Els RSS són cada dia més coneguts i de gran utilitat per als usuaris. Aquest sistema de sindicació de continguts deixa a la barra del navegador o al lector de novetats les entrades dels webs o blocs que més ens interessen o ens agraden (feeds)