Mira què dic

Mira què dic

És un diccionari multimèdia que treballa amb llenguatge de signes de sords de Catalunya, que sorgeix com a suport per aquells alumnes que presenten dificultats importants de parla i comunicació. Els sisemes augmentatius d comunicació són una eina imprescindible per treballar amb aquests alumnes per tal que puguin comunicar-se i alhora es vagi estructurant el seu pensament. El diccionari també pot servir per a totes les persones que volen aprendre aquest tipus de llenguatge