Pissiganya: Revista de poesia per a xiquets i xiquetes

Pissiganya és, tal com la defineixen els seus editors, la primera revista digital de poesia infantil escrita per xiquets i xiquetes". Els seus principals protagonistes, doncs, són els xiquets i nines, nenes, al·lots, nins i al·lotes, nens i xiquetes, alumnes de les diferents escoles de primària d’arreu del País Valencià, les Illes Balears, Catalunya i la Catalunya nord, poetes tots ells en llengua catalana.