Estudiar a Catalunya

El portal Estudiar a Catalunya é un recurs de suport a les sessions de tutoria i orientació des d’una concepció de l’orientació entesa com a procés educatiu, on l’alumne és el protagonista principal que ha d’adquirir les competències i les habilitats necessàries que li permetin continuar orientant-se en el futur.