Museus Industrials de Catalunya a l’aula

La xarxa de museus del Sistema Territorial mNACTEC en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament ha dissenyat un programa de formació adreçat al professorat de Catalunya per tal de donar a conèixer quins són els recursos pedagògics que els ofereixen els museus i de quina manera utilitzar-los millor.