P11: Cultura en acció

P11 és una associació cultural educativa que té l’objectiu principal de donar eines de crítica, identitat i transformació social a través de llenguatges expressius: audiovisuals i escènic.

Actualment pots trobar continguts del cicle Cinema, Memòria, Pau i Drets Humans que es realitza a la Filmoteca de Catalunya aquest curs 2013-14. Recursos actuals i en formats diversos per seguir treballant les diferents temàtiques que es plantejen al cicle des de l’aula. Aquest projecte consisteix en el treball de les diverses temàtiques vinculades als Drets Humans a través del llenguatge audiovisual.