Comissions Socials dels centres

Document sobre les Comissions Socials: és un document orientatiu que pretén ser una eina per facilitar el funcionament de les comissions socials i la coordinació entre els centres educatius i els serveis socials del districte d’horta Guinardó. Per tant, cada centre educatiu podrà adaptar les indicacions donades al document a les necessitats pròpies del seu centre.

Annex 1- Derivació Horta-Guinardó: es proposen dos models per fer servir com a acta/recull: un full de seguiment individual (annex 1) recomanable per comissions socials amb poc volum de casos tractats

Annex 2-Comissions socials (grup): Model per fer servir com a acta/recull: una graella de grup (annex 2) que es pot fer servir a les reunions amb un volum de casos molt gran

Annex 3-Fitxa de seguiment escolar: S'acorda un protocol de derivació a serveis socials igual per a tot el districte (annex 3). Els centres educatius l’hauran de fer servir en cas de tenir que derivar casos a serveis socials per qüestions d’absentisme, sospites de maltractament, problemàtiques familiars....

Adjunts:
AdjuntDescripcióMida (Kb)
Descarregar aquest arxiu (Comissions socials grup -annex 2-.doc)Comissions Socials (grup)Model graella de grup36 kB
Descarregar aquest arxiu (DERIVACIO Horta-GuinardO -annex1-.doc)Derivació Horta-GuinardóModels recull acta169 kB
Descarregar aquest arxiu (DOCUMENT SOBRE COMISSIONS SOCIALS.doc)Document Comissions SocialsFuncionament de les Comissions Socials31 kB
Descarregar aquest arxiu (FITXA DE SEGUIMENT ESCOLAR - Annex 3.doc)Fitxa seguiment escolarprotocol de derivació serveis socials23 kB