Traspàs primària-secundària

Dimarts, 25 de juny de 2019 a partir de les 9:00 hores, es farà la jornada de traspàs de primària a secundària al Servei Educatiu d'Horta-Guinardó (C/Thous, 6-8)

Relació de documents de treball per fer el traspàs: (llegir més)

- Historial acadèmic.
- Graella de seguiment del traspàs (document adjunt). (*)
- Informe individualitzat (document adjunt). (*)
- Resultats de les proves de 6è de primària.
- Activitats de reforç previstes per a l’estiu.
- En cas de tenir un PI, portar-ne una còpia.
 
(*) El model d'informe individualitzat penjat, té una primera part comuna a tot l'alumnat i els altres dos fulls són per casos concrets. L'Esfer@ també demana un informe individualitzat diferent, que cal baixar és un document .rtf, i que els tutors han d'omplir i després penjar en format .pdf. Si ho creieu convenient, per no repetir dos cops la mateixa feina proposem canviar la capçalera del document comú, per la capçalera "Esfer@" fent encabir les graelles de l'informe. D'aquesta manera el document tindria el format "oficial" de l'Esfer@. Si voleu podeu accedir aquí el model de l'informe individualitzat amb l'exemple de capçalera que cada centre pot descarregar d'esfer@. En cas contrari podeu seguir utilitzant el model anterior que també segueix essent vàlid.