El Pou

 Grup d'estudis d'àmbit del Districte d'Horta-Guinardó que preten divulgar, difondre, defensar... tot el referent a la història i el patrimoni dels nostres barris.