ARC (Aplicació de Recursos al Currículum)

L’ARC (Aplicació de Recursos al Currículum) és un espai al servei dels mestres i del professorat per compartir propostes docents de qualitat associades a les competències bàsiques i al currículum que té les següents característiques