VI Concurs de bones pràtiques TIC

Treballs premiats al VI Concurs de Bones Pràctiques en l’ús de tecnologia educativa per als centres docents de la ciutat de Barcelona, al curs 2015-2016