Decret sistema educatiu inclusiu. 2017

 Una escola per tothom, un projecte per cadasc├║. Decret 150/2017, de l'atenci├│ educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu