Presentació Convivència: maig 2018

 Convivència 

Jornada de maig 2018: Acompanyament al Projecte d Convivència 

Acompanyament al projecte de Convivència. Districte d'Horta_Guinardó

Arbre de Convivència