Reunió d'Inspecció amb les direccions de centres d'Horta-Guinardó (25 octubre 2018):

REUNIÓ DE DIRECCIONS DE CENTRES EDUCATIUS DEL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ I LA INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ
 
1. Presentació de l'ordre d'avaluació
2. Material de suport per als centres per informar a les famílies sobre l'avaluació a l'ESO
3. Informació per les famílies sobre l'avaluació a l'ESO
4. El currículum competencial
5. Documents de gestió del centre educatiu: MA, PGA