Escola de les aigües

L'escola Jovellanos ara és l'escola de les aigües.