Fòrum de treballs de recerca 2019

Les bases. 

La plantilla amb la fitxa que haurà de realitzar l'alumnat i les instruccions per complimentar-la.

L'autorització.
 
El desplegament dels criteris de valoració.