Congrés Educació Pública

Primer Congrés de l'Educació Pública a Catalunya