Activitats de formació

DOGC: Projectes d'innovació pedagògica

 Convocatòria pública per al reconeixement de projectes d'innovació pedagògica

Coopolis: Ateneu Cooperatiu de Barcelona

 Coopolis: Ateneu Cooperatiu de Barcelona (formació cooperativa)

Seminari Educació física 2017-18

 Seminari d'educació física del curs 2017-2018: Recursos de treball

Fòrum d'educació i cultura popular

 Ponències del Fòrum d'educació i cultura popular.