TAC i inclusió

Mira què dic

És un diccionari multimèdia que treballa amb llenguatge de signes de sords de Catalunya, que sorgeix com a suport per aquells alumnes que presenten dificultats importants de parla i comunicació. Els sisemes augmentatius d comunicació són una eina imprescindible per treballar amb aquests alumnes per tal que puguin comunicar-se i alhora es vagi estructurant el seu pensament. El diccionari també pot servir per a totes les persones que volen aprendre aquest tipus de llenguatge

SIGNEM

Guia bàsica de comunicació realitzada gràcies al suport del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. SIGNEM és un recurs d’autoaprenentatge destinat a la comunitat universitària de la UAB, però també a tothom qui vulgui acostar-se a les llengües de signes en general i a la llengua de signes catalana en particular.

Diversitat i NEE a la XTEC

Informació, materials i eines per a facilitar l'atenció personalitzada a l'alumnat amb NEE.

SIGNE2: Una eina per la inclusió

Programa on-line de llengua de signes. SIGNE2 permet editar i composar textos mixtos amb paraules i pictogrames. Pensat per treballar amb llengua de signes, permet incoporar quasevol símbol o dibuix, de manera que es pot adaptar a altres sistemes de comunicació pictogràfics. També hi ha una versió en CD.