Educat 2.0

El 16 i 17 de maig de es va realitzar el ITWorldEdu Barcelona.

Treballs premiats al VI Concurs de Bones Pràctiques en l’ús de tecnologia educativa per als centres docents de la ciutat de Barcelona, al curs 2015-2016

11 de febrer de 2014: Dia de la Internet Segura

  Treballs premiats al III Concurs de Bones Pràctiques amb ús de tecnologia educativa per als centres docents de la ciutat de Barcelona.

A partir del mes de setembre de 2011 aquesta xarxa s’obre a totes i tots els docents de Catalunya que participen en el projecte eduCAT 2.0. Si us voleu incorporar com a nous membres, cal que en registrar-vos feu constar el vostre correu de la XTEC, nom, cognom, centre de treball i modalitat.
La participació dels i les docents és imprescindible per aconseguir els objectius d'aquesta xarxa:
1. Oferir suport i acompanyament didàctic i pedagògic al professorat que participa en el projecte eduCAT 2.0.
2. Oferir informació rellevant relacionada amb els aspectes docents i de gestió d'aula amb eines TIC i recursos digitals.
3. Compartir i difondre coneixements i experiències entre tots els docents participants.
4. Crear una comunitat de pràctica orientada a l'aprenentatge entre iguals
.

Presentació a càrrec de l'Inspector Sr. Jordi Serarols "L'escola del segle XXI". També podeu accedir als estandards de tecnologies d'informació i comunicació per a estudiants, professorat i directius.