Recursos TAC

 El portal Activitum.cat és un recurs gratuït impulsat per professionals de l'educació amb el suport del Departament d'Ensenyament i el Departament  de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal d'agrupar les propostes que museus, teatres, empreses, universitats, centres de recerca, ajuntaments i fundacions fan a centres educatius.

Una proposta que incorpora dispositius mòbils amb GPS per al treball en projectes sobre el territori. Una eina que permet a professors, alumnes i famílies poder crear itineraris, escenaris i experiències basades en la localització.

 La plataforma MyDocumenta, gratuïta per a tots els instituts públics de Barcelona: El Consorci d'Educació de Barcelona ha tancat aquesta setmana la renovació del conveni de col·laboració amb l’empresa Documenta que va signar el passat curs 2011-2012 . Enguany, gràcies a aquest acord, i com a novetat, tots els instituts de secundària públics de Barcelona poden disposar de les llicències Mydocumenta www.mydocumenta.com per a tot el centre, gratuïtament i sense limitació temporal.

Més de 150 eines on-line per crear materials didàctics de tota mena (informació, exercicis, activitats, ...) sense haver de baixar programes a l'ordinador

Un treball col·laboratiu del professorat de a la Zer l'Eral (Lleida), que posa a l'abast un recull de Recursos Digitals per ensenyar, aprendre i treballar amb els alumnes de diferents, nivells, etapes i temàtiques.

Experiència del treball a l'aula amb tauletes digitals

Article d'en Jordi Jubany que ilustra com els serveis de xarxes socials, a part dels usos personals, permeten desenvolupar activitats relacionades amb la vida professional.

Catàleg de recursos didàctics Web 2.0

Catàleg de recursos per l'ús del professorat, estructurat en una clasificació pedagògica i basada en experiències d'aula, on poder accedir a les eines de liure distribució de la Web 2.0

Eines Web 2.0 per crear activitats educatives fàcilment.

Les eines web 2.0 imprescindibles per treballar a l'escola

Web que recull classificades per tipus i aplicacions les eines web 2.0 per treballar a l'escola (en anglès)

Google acaba de posar a l’abast l’aplicació “Art Project“, que dóna accés a 1.000 obres d’art dipositades a 17 dels més grans museus d’arreu del món.

Materials de l’àmbit de tecnologies

Aula de Recursos de Tecnologia està treballant amb un equip de docents per tal de donar suport al professorat d'aquest àmbit tecnològic.Els materials que aquí es presenten estan totalment imbricats amb el currículum de primer d'ESO.

Recursos per treballar les gràfiques a l'eduwiki

Informar a Twitter mitjançant RSS
Els RSS són cada dia més coneguts i de gran utilitat per als usuaris. Aquest sistema de sindicació de continguts deixa a la barra del navegador o al lector de novetats les entrades dels webs o blocs que més ens interessen o ens agraden (feeds)