Diversitat i inclusió

Mòduls de noves oportunitats, per facilitar l’acollida i la integració en els centres de formació d’adults de col·lectius d’alta vulnerabilitat, especialment de l’alumnat JMS (Joves Migrats Sols) de 16 a 18 anys. 

Diversitat i inclusió (Departament d'Ensenyament)

 Publicacions: documents Inclusió

 Revista Àmbits de psicopedagogia i orientació número 46.

 

Alumnat nouvingut Recursos per l'acollida i atenció a l'alumnat nou vingut des del context de la llengua, interculturalitat i cohesió social.