Experiències i recursos educatius

El mapa de la innovació pedagògica de Catalunya és un instrument que situa en el territori i visibilitza totes les iniciatives vinculades a la innovació i a la recerca educativa que es desenvolupa en els centres educatius i que han estat reconegudes pel Departament d’Educació des del 2015, d’acord amb el Marc de la Innovació Pedagògica de Catalunya.

 La convocatòria unificada de programes vol harmonitzar tota l’oferta de programes educatius que impacten en els centres, unificar calendaris i garantir la qualitat de la proposta metodològica, la transparència en els criteris d’assignació i la coherència amb el projecte educatiu de centre: «De “Programa busca centre” a “Centre busca projecte amb propòsit”»

 S'inicia el període de sol·licituds de tots els Camps d'Aprenentatge i informació de les novetats pel curs 2018-2019. Podeu accedir a totes les activitats.

El programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu acompanya els centres educatius en el desenvolupament d’un projecte en aliança amb una institució d’excel·lència. Aquesta col·laboració entre el centre educatiu i la institució ha de permetre al centre desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat, un projecte atractiu, que tingui magnetisme i que es converteixi en un projecte de referència en el seu territori, tant per a les famílies com per a la comunitat educativa.

 Web de recursos

Enllulla’t és una iniciativa que s’engloba dins els actes organitzats i els materials editats per a commemorar, l’any 2016, el setè centenari de la mort de l’escriptor i pensador mallorquí Ramon Llull. És un programa educatiu adreçat a l’alumnat del tercer curs de l’Educació Secundària Obligatòria.

Un projecte de la UAB amb un concurs de vídeos de joves solidaris.

Interactiu multimèdia per conèixer el conflicte que va canviar el món

El programa Filmoteca per a les escoles permet a infants i joves de 0 a 18 anys i als seus mestres assistir a sessions matinals de cinema complementades amb diverses activitats pedagògiques a l’entorn de les projeccions.

Recull de documentals de diferents productores (National Geogràfic, canal Historia, BBC, ...) agrupats per temàtiques i matèries.

Programes educatius del MACBA: inscripcions obertas al professorat

El portal Estudiar a Catalunya é un recurs de suport a les sessions de tutoria i orientació des d’una concepció de l’orientació entesa com a procés educatiu, on l’alumne és el protagonista principal que ha d’adquirir les competències i les habilitats necessàries que li permetin continuar orientant-se en el futur.

P11 és una associació cultural educativa que té l’objectiu principal de donar eines de crítica, identitat i transformació social a través de llenguatges expressius: audiovisuals i escènic.

Actualment pots trobar continguts del cicle Cinema, Memòria, Pau i Drets Humans que es realitza a la Filmoteca de Catalunya aquest curs 2013-14. Recursos actuals i en formats diversos per seguir treballant les diferents temàtiques que es plantejen al cicle des de l’aula. Aquest projecte consisteix en el treball de les diverses temàtiques vinculades als Drets Humans a través del llenguatge audiovisual.

La Judit Muñoz de l'escola Mas Casanovas ha fet una webquest d'audició i llenguatge per a treballar a educació infantil, que posa a disposició dels centres que vulguin organitzar algunes sessions per realitzar els exercicis per permeten enfortir els músculs de la parla i els ajuda a parlar millor.

La xarxa de museus del Sistema Territorial mNACTEC en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament ha dissenyat un programa de formació adreçat al professorat de Catalunya per tal de donar a conèixer quins són els recursos pedagògics que els ofereixen els museus i de quina manera utilitzar-los millor.

El Servei Català de Trànsit té com a objectiu potenciar l’educació per a la mobilitat segura, de manera que els agents educadors de tots els àmbits (centre escolar, família, lleure, escola de conductors...) aportin i obtinguin propostes útils. Hi trobareu materials i recursos per treballar a l'escola.

També podeu accedir a BICICLA'T, el joc de la bona conducció