Competències bàsiques

Històric, recursos, documents de treball, materials, instruments d'avaluació, propostes de treball per projectes, model formatiu,... des de la Xarxa de Competències Bàsiques

XVII Jornada anual de la Xarxa de Cb

 Xarxa de Competències Bàsiques: Treball per projectes

En aquesta web hi trobareu models de rúbrica  per avaluar els diferents nivells i matèries educatives.

 Treball realitzat pel grup AFO de l’ICE de la UB, format per un equip multidisciplinari de tècnics de Serveis Educatius, directors de centres, formadors i equip ICE,  amb el títol “Formació Permanent del professorat. Eines per acompanyar el procés d’avaluació". 

L’ARC (Aplicació de Recursos al Currículum) és un espai al servei dels mestres i del professorat per compartir propostes docents de qualitat associades a les competències bàsiques i al currículum que té les següents característiques